Disclaimer
Op deze website wordt de informatie door Creavents voortdurend op to date gehouden en onderhouden. Fouten kunnen echter gemaakt worden. De informatie op deze website is van informatieve aard en kan zodoende niet worden aangemerkt als een advies in een concreet geval. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Creavents kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik maken van de website of uit de mogelijke onjuistheid of onvolledigheid van informatie op de website en de mogelijke schade tengevolge van het (tijdelijk)nieut online / beschikbaar zijn van de website.

Deze website van Creavents bevat hyperlinks naar andere websites, welke niet door Creavents onderhouden orden. Deze websites zijn enkel bedoeld ter service en informatie voor de doelgroep van Creavents. Creavents heeft gaan garantie en kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld wordne met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van deze externe websites.

Creavents garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Creavents. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Creavents niet toegestaan.

Bekijk ook de privacy verklaring
 
twitter_logo2

logolinkedin
© 2009 Creavents | Evenementen, Crewcatering en Marketing | Disclaimer | Privacy | Cross Internetmarketing | Sitemap