Event marketing

Wat is Eventmarketing of Event driven marketing?


Eventmarketing van Creavents betreft niet de marketing van een evenement als hoofdmote. Bij eventmarketing gaat het om het event dat gebruikt wordt als als marketinginstrument en dient ter promotie van bepaalde producten en of diensten. Vroeger werd een evenement georganiseerd vanwege de activiteit zelf, bij eventmarketing wordt het evenement toegepsitst op de marketing van het product of de dienst. Het kan hierbij gaan om een nieuw te organiseren evenement of het adopteren van een reeds bestaand evenement, zoals de Unox Nieuwjaarsduik in Scheveningen of de Heineken Night of the Proms.

Eventmarketing wordt in een markt, waarbij doelgroepen in een hoog tempo vervagen, gezien als een van de oplossing om deze doelgroep toch te bereiken. Het inzetten van massamedia marketing is door de grote varieteit aan marketing niet meer de toereikende mogelijkheid zoals deze voorheen was. Immers leven we vandaag de dag in een informatie maatschappij; alle informatie is op ieder gewenst moment beschikbaar. Een commercial of advertentie is zodoende niet meer doeltreffend. Event driven marketing wordt dan ook steeds belangrijker.

Evenementen worden gebruik om een bepaalde boodschap over te brengen aan een bepaalde doelgroep. Iedere doelgroep behoeft vandaag de dag zijn eigen manier aan aanspreken. Het evenement kan zodoende worden aangepast naar de wens van de doelgroep. Als voorbeeld; de jeugd wordt middels een advertentie in de krant nog maar zeer moeilijk te bereiken. Wordt er echter door dit bedrijf een Event georganiseerd voor de jeugd, bijv een house festival, dan is de jeugd wel ontvankelijk voor hun marketing. Eventmarketing hangt zeer veel samen met de experience marketing methoden.

Enkele redenen waarom u event driven marketing zou kunnen toepassen:

• Verbeteren van het imago;
• Vergroten van de naamsbekendheid;
• Vergroten van de binding van uw (potentiele) klant aan uw bedrijf;
• Introduceren van een nieuw product;
• Concurrentie achter u laten;
• Omzet een boost geven;
• Uw doelgroep / klanten leren kennen;
• Andere redenen

Creavents heeft ruime ervaring op het gebied van Eventmarketing en Experience marketing. Neemt u zeker contact met ons op om de mogelijkheden in een vrijblijven gesprek te bespreken.

Zie ook de mogelijkheden van traditionele marketing

 
twitter_logo2

logolinkedin
© 2009 Creavents | Evenementen, Crewcatering en Marketing | Disclaimer | Privacy | Cross Internetmarketing | Sitemap