Traditionele marketing

Wat is marketing?

Marketing is het overwinnen van de markt  door op de behoeftes in te spelen van de afnemers en potentiële afnemers. Het begrip komt van het Amerikaanse: Market en getting, oftewel Marketing. Voor het ontstaan van een marketingvisie kunt u ook
de pagina ontwikkeling marketing bekijken.

Het verschil tussen marketing en verkoop:
Marketing: zorgen dat de juiste voorraad aanwezig is met de juiste producten
Verkopen: proberen te verkopen wat er in de voorraad aanwezig is

Normaliter gebeurt dit door een mix van marketinginstrumenten:

Marketingmix:
marketingmix 6 ps

1. Product.( service, kwaliteit, assortiment, verpakking)
2. Prijs. ( Wat kost een product, wat zijn de betalingsvoorwaarden.)
3. Plaats. (Waar wordt het product afgezet en welke distributiekanalen worden gebruikt)
4. Promotie ( Hoe wordt promotie verricht; reclame, sponsoring, PR etc)
5. Personeel ( Wat zijn de competenties van het personeel en zijn deze voldoende)
6. Presentatie ( Hoe is de presentatie van het product of de dienst )

Wat is marketing?

Marketing is het proces van het leveren en creëren van waarde. Van oorsprong werd  marketing beschouwd als het totaal van activiteiten die erop gericht zijn de ruil van producten of diensten te laten toenemen. Deze beschrijven wordt onder andere door de American Marketing Association als te summier beschouwd.
Marketing als (wetenschappelijke) onderdeel is ontstaan rond het begin van de twintigste eeuw in Illinois in de Verenigde Staten, waar aanhoudende agrarische overschotten ertoe leidden dat er structureel naar nieuwe afzetmogelijkheden gezocht moest worden

Marketing is daarmee bij uitstek een gegeven geworden waarbij het onderzoeken van behoeften centraal is komen te staan. Marketing als onderdeel steunt daarbij sterk op kennis ontwikkeld in andere vakgebieden zoals psychologie, sociologie en economie. Door middel van advertenties is de marketingpraktijk ook verbonden aan de creatieve kunsten. Daarnaast heeft marketing op haar beurt ook belangrijke invloed gehad voor de sociale wetenschappen; de feiten omtrent de mens.

Traditionele marketing is van wezenlijk belang om uiteindelijk ook uw internetmarketing op een goede manier in te zetten. Als dit op orde is, verwijs ik u naar de pagina Internetmarketing.

Creavents kan u adviseren om uw marketing activiteiten te optimaliseren. Neemt u contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 
twitter_logo2

logolinkedin
© 2009 Creavents | Evenementen, Crewcatering en Marketing | Disclaimer | Privacy | Cross Internetmarketing | Sitemap